Váš partner ve světě businessu

PORADENSTVÍ

Dotační poradenství

Jsme poskytovatel poradenských a konzultačních služeb pro privátní a veřejný sektor se specializací na strukturální fondy EU. Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti získávání a čerpání dotací z fondů Evropské unie a České republiky a další specializované poradenství pro všechny typy žadatelů.

Připravujeme žádosti do všech vyhlašovaných programů ze zdrojů strukturálních fondů EU i státního a jiných veřejných rozpočtů ČR. Naší specializací je příprava a realizace projektů v oblastech rozvoje podnikání, výzkumu, vývoje a inovací, rozvoje lidských zdrojů a regionálního rozvoje. Jsme schopni zajistit kompletní pokrytí dotačního projektového cyklu projektu od prvotní identifikace vhodných fondů a programů, přes zpracování žádosti o dotaci až po následný dotační management projektu.

Veřejné zakázky

Postup pro zadávání veřejných zakázek je v současně době upraven zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ"). Smyslem ZVZ je zajistit takovou praxi, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli veřejných zakázek a současně zajistila provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. Tyto postupy jsou často poměrně komplikované a zpravidla velmi náročné z hlediska požadavků na zpracování dokumentace, dodržení zákonných lhůt, argumentace proti případným námitkám a v mnoha dalších aspektech.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek jsou přitom závazná nejen pro subjekty státní a veřejné správy, ale i pro subjekty, které nejsou veřejným zadavatelem dle ZVZ. Těmito subjekty jsou vedle sektorových zadavatelů zpravidla příjemci dotací spolufinancovaných z fondů EU, na které se váže povinnost zadávat zakázky dle příslušných metodických pokynů vydaných jednotlivými poskytovateli dotací.